Walang panginoon

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Precious Gloriel. Download PDF. A short summary of this paper. ROSARIO Nang makita ni Marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit nang sumapit sa ika samantalang nakapako na sa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya malaman kung saan magtutungo.

walang panginoon

Isinisiksik ang kanyang ulo kahit saan, saka ang dalawa niyang hintuturo ay ipapasak sa mga butas ng kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayunman, kahit na saan siyang magsiksik, kahit na saan siya magtutungo, kahit na anong gawin niyang pagpapasak sa kaniyang tainga ay lalong nanunuot sa kaniyang pandinig ang malungkot na tinig ng batingaw.

Lalo ka na Marcos, marami kang dapat ipagdasal. Si marcos ay di kumibo. Hindi rin siya sumasagot. Hindi rin siya magsasalita. Subalit sas kanyang sarili, sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa ay may nangungusap may nagsasalita.

Kinagat niya ang labi hanggang sa dumugo upang ipahalata sa ina ang pagkukuyom ng kanyang damdamin. Naisip niyang kaya nalulungkot si Marcos ay sapagkat hindi pa natatagalang namatay si Anita, ang magandang anak ni Don Teong, mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan.

Nalalaman ng ina ni Marcos na lahat ng pagsisikap nito sa bukid, lahat ng pagpupunyaging matuto sa pamamagitan ng pagbabasa, lahat ng pag-iimpok na ginawa upang maging isang ulirang anak-pawis ay ukol kay Anita. At saka namatay! Nararamdaman din ng ina ni Marcos kung gaano kakirot para sa kanyang anak ang gayong dagok ng kasawian. Dapat ngang maging malungkutin ang kanyang anak. Ito ang kanyang ibig libangi. Ito ang nais niyang aliwin. Tila may belasyon sila, o, baka kailanganin ang mabuting mang-aawit at manunugtog ng gitara.

Iyan lamang ang kanyang nasabi nang malakas. Gayon man, sa harap ng bagong pithaya ng may-ari ng lupang kanilang binubuwisan, ay isa- isang nagbabalik sa alaala niya ang malungkot na kasaysayan ng kanilang lupang sinasaka. Subalit nang bata pa ang kanyang ama ay may nagpasukat ng lupa at sinasabing kanila. Sa wakas ay napilit silang mamuwisan nang di nila makuhang umalis doon. Subalit habang nagtatagal ay unti-unti na silang nababaon sa pagkakautang sa may lupa dahil sa mga kasunduang ipinapasok sa pana-panahon, gaya ng takipan at talindawa.

Kaya namatay ang ama ni Marcos ay dahil din sa malaking sama ng loob ng kay Don Teong. Si Anita ay lihim na naging kasintahan ni Marcos, maging isang taon noon. Sapul nang dumating si Anita sa kanilang bayan buhat sa pag-aaral sa isang kolehiyo ng mga madre sa Maynila, si Marcos ay nagsimpan na ng mallaking pag-ibig sa kanya.

Alam ni Marcos ang kanyang lkalagayan na halos ay lumaki sa ibabaw ng kalabaw at sa pagtikin sa kanilang lamo sa ilog.This stigmatization against minorities makes re-integration back into society very difficult, especially in the labor market.

" Walang Panginoon "

Large populations of convicts are men and this has a negative effect on the stability of families. Social stigma is one of the common problems which ex-convicts are facing today. This is one of the reasons why they cannot change.

The societal status of man dictates how man behaves, for it is not the actions of man that determines their character, but on the contrary their social identity that determines their actions.

In a similar effort, Marx, asserts that the conflicts in a given society are strictly attributed to the constant clash of the two opposing units; the wealthy and the downthrodden. In relation, the two main characters namely Marcos and Don Teong portray the classic demonstration of class inequalty between the oppressed proletariat and autocrat plantation owner, respectively. In a sense, the novel portrays that those who have power and wealth were able to deprive the inferior groups of their rights and can easily manipulate them.

Similar to the shortstory, Don Teong represents the dominant force in the society. He can control anyone …show more content… Conversely, this would be the case in the shortstory given, as Marcos finally found a way to even things and rise as the victor this time. He was able to devise a plan to murder Don Teong without doing it himself.

The death of Don Teong at the end of the story is a manner of presenting a message that abusing a person will deliver the abuser to death. In short, the abuser can never. Get Access. Read More. Popular Essays.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Download PDF. A short summary of this paper. Sanligan: Maikling kwento ni Deogracias A.

Rosario II. Buod: Ito ay kwento ng isang lalaking nagngangalang Marcos na sukdulan ang galit sa mayamang asenderong si Don Teong. Si Son Teong ang kontrabida sa buhay ng pamilya ni Marcos. Siya ang dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob ang ama, dalawang kapatid, at kasintahan ni Marcos. Ang kasintahan ni Marcos ay si Anita ay anak naman ni Don Teong.

Ilang beses nang tinitimpi ni Marcos ang kaniyang galit kay Don Teong. Kung hindi lang dahil sa ina niya ay matagal na sanang wala sa mundo si Don Teong. Para kay Marcos ang pang-aapi ni Don Teong ay hindi lamang simpleng pang-aalipin sa pamilya nila kundi pagyurak na rin sa kanilang dangal at pagkatao.

Dahil sa walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang karapatan, napilitan silang magbayad sa kanilang sariling pag-aari iyan ang dahilan ng pagkamatay ng kaniyang ama at dalawang kapatid. Namatay silang punung-puno ng sama ng loob kay Don Teong na matagal nilang pinagsisilbihan.

Lalong sumidhi ang galit ni Marcos kay Don Teong nang malaman niyang ang dahilan ng pagkamamatay ng kaniyang kasintahan na si Anita ay si Don Teong. Sinaktan ni Don Teong si Anita na siyang kinamatay nito.

Sa dami nang mga nawalang mahal sa buhay ni Marcos, hindi katakatakang takot siyang marinig ang animas, ang malungkot na tunog ng kampana.Mraaming typos at grammatical errors subalit detalyado ang kwento. Maikling kwento nga yan. Hindi sinasabing maikling pagkasulat. Short stories usually aabot lang ng 5 to 15 mins pag ginawan ng video. Hindi aabot ng mga higit sa oras.

walang panginoon

Sa mga naggugulat at nagrereact na maikling kwento ito, yess. Ma-orient na kayo na sa Panitikang Filipino ganito kahaba ang sinasabing "Maikling Kwento" Talagang tamad lang magbasa ang Pilipino kaya nahahabaan sila agad. Pero bakit nga ba "Maikling Kwento" ito? Yung mga hindi alam alam na maikling kwento ito, siguro hindi kayo nakikinig noong highschool kayo.

O di kaya hindi kayo nakapagdiscuss nito sa Filipino Haha Just saying Post a Comment. Nang makita ni Marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit nang sumapit sa ika samantalang nakapako na sa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya malaman kung saan magtutungo.

Isinisiksik ang kanyang ulo kahit saan, saka ang dalawa niyang hintuturo ay ipapasak sa mga butas ng kanyang tainga.

Walang Panginoon by Deogracias Rosario

Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayunman, kahit na saan siyang magsiksik, kahit na saan siya magtutungo, kahit na anong gawin niyang pagpapasak sa kaniyang tainga ay lalong nanunuot sa kaniyang pandinig ang malungkot na tinig ng batingaw.

Lalo ka na Marcos, marami kang dapat ipagdasal. Si marcos ay di kumibo. Hindi rin siya sumasagot. Hindi rin siya magsasalita.Asked by Wiki User.

Marcos - ang pangunahing tauhan sa kwento. Siya ay bilugan dahil noong una ay nagtitimpi pa siya sakanyang nararamdaman ngunit sa gitna ay hindi niya na ito napigilan at siya ay gumanti na kay Marcos. Noong una si Marcos ay mabait, nang malaon siya ay naging masama.

Napilitan siyang maghiganti dahil sa binigay na taning ni Don Teong na 30 araw na palugit para lisaninnila ang bukid. Ina ni Marcos - walang pangalan sa kwento siya ay lapad dahil mula umpisa siya na ay maunawain atmaalalahanin.

Don Teong - ang sakim na kumakamkam ng lupain nina Marcos. Siya ay lapad sapagkat mula umpisa palang siya ay sakim na, hanggang sa dulo ay hindi pa rin nagbago ang kanyang ugali.

Deogracias rosario. The cast of Panginoon ng pantalan - includes: Joseph Estrada. Sino Ang mga tauhan ng Cupid at Psyche. Ang nobelang tauhan ay mga tauhan sa nobelang tauhan ng nobelang may mga tauhan na nobela din nung tauhan sa nobela. Ang tauhan na lapad ay isang karakter sa kwento na Hindi nagababago ang kanyang ugali hanggang sa huli ng kwento samantalang ang tauhan na bilog ay kabaligtaran ng tauhan na lapad dahil nagbabago ang kanyang ugali. Sa Dulo Ng Walang Hanggan ended on Sa Dulo Ng Walang Hanggan was created on Ang elemento ng Epiko:TagpuanBanghayTauhan.

Binabasa dito ang mga pagpapakasakit ng Panginoon ang Paghihirap niya. Ask Question. Log in. Mga tanong sa Tagalog. See Answer. Top Answer. Wiki User Answered Still have questions? Related Questions. Mga tauhan ng dulang Moses Moses? Where can you find buod ng isang nobela? Kasukdulan ng 'walang panginoon'?

May akda ng Walang Panginoon? Tagpuan sa maikling kwento ng walang panginoon? Ano ang katangian ng mga tauhan sa sarswelang walang sugat? Mga halimbawa ng nobela ng tauhan? Ano ang English ng tauhan? What actors and actresses appeared in Panginoon ng pantalan - ? Ang tauhan at ang tauhan ng pelikulang? Aral ng walang sugat?Nang makita ni Marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit nang sumapit sa ika samantalang nakapako na sa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya malaman kung saan siya magtutungo.

Isiniksik niya ang kanyang ulo kahi't saan. Saka ang dalawa niyang hintuturo ay ipinapasak sa mga butas ng kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayon man, kahi't saan siya magsiksik, kahi't saan siya magtago, kahi't na anong gawin niyang pagpapasak sa kanyang tainga ay lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tinig ng batingaw.

Iya'y nagpapagunita sa mga tao na dapat mag-ukol ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwang nasa kabilang buhay. Una-una'y ang iyong ama, ikalawa'y ang kapatid mong panganay, ikatlo'y ang kapatid mong bunso, saka Si Marcos ay hindi kumibo. Samantalang pinapangaralan siya ng kanyang ina, ang mga mata niyang galling sa pagkapikit kaya't nanlabo pa't walang ilaw ay dahan-dahang sinisiputan ng ningas, saka manlilisik at mag-aapoy.

Hindi rin siya sumasagot. Hindi rin siya nagsasalita. Subali't sa kanyang sarili, sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa ay may pangungusap, may nagsasalita.

Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo upang huwag ipahalata sa ina ang pagkuyom ng kanyang damdamin. Akala ng ina'y nahuhulaan niya kung ano ang nasa loob ni Marcos. Sa wari ng matanda ay nababasa niya sa mga mata ng anak ang lihim ng puso nito. Naiisip niyang kaya nalulungkot si Marcos ay sapagka't hindi pa natatagalang namatay si Anita. Ang magandang anak ni Don Teong, mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan. Nalalaman ng ina ni Marcos na lahat ng pagsisikap nito sa bukid, lahat ng pag-iimpok na ginagawa upang maging isang ulirang anakpawis ay ukol kay Anita.

At siya'y namatay! Naramdaman din ng ina ni Marcos kung gaano kakirot ngang maging malungkutin ang kanyang anak. Ito ay kanyang ibig libangin.

Ito ay nais niyang aliwin. Kung maaari sana'y mabunutan niya ng tinik na subyang sa dibdib ang kanyang anak. Tila may belasyon sila, o, baka kailanganin ang mabuting mang-aawit at manunugtog ng gitara," ang sabi ng ina. Iyan lamang ang kanyang nasasabi nang malakas. Sa kanyang sarili'y naidugtong niya na hindi masusukat ng kanyang ina kung gaano ang pait para sa kanya ang pagkamatay ni Anita, palibhasa'y lingid sa kaalaman ng matanda ang tunay na nangyari sa pagkamatay nito.

walang panginoon

Kung nalalaman lamang ni Inang ang lahat, ang nasasabi niya uli sa kanyang sarili samantalang minamasdan niya ang isang ulilang bituin sa may tapat ng libingan ng kanilang bayan, na ipinapalagay niyang kaluluwa ni Anita, "disi'y hindi ako itataboy sa kasayahan. Pinag-uusapan pa lamang ng mag-ina nang umagang yaon ang malaki nilang kapalaran sapagka't mabuti ang lagay ng tanim nilang palay nang isang utusan sa bahay-pamahalaan ang dumating taglay ang utos ng hukumang sila'y pinaaalis sa kanilang lupang kinatatayuan.

Sinasamsam ni Don Teong na ama ni Anita ang lahat ng lupa nilang sinasaka. Ang Watty Awards. Subukang mag-Premium. Mag-Log in Sign Up. Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Si Kesa at Morito ni Luwalhati Bautista. Paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edroza-Matute.

Aba Ginoong Barya ni Marcelo H. Del Pilar. Sulat ni Tatay at Nanay sa Atin ni Rev.God will create ease after hardship is what i found something interesting in the story. I like how did it was written by the author Deogracias Rosario with personal, spiritual and social implication.

It often connotes sufficient understanding to enjoy or admire the readers.

Walang Panginoon

It was a great story written with a strong feeling of anger antipathy, intense hostility and aversion, and give an object of hatred. I also like how was the character in the story were design with hate each other and feeling of anger in their roles.

The most interesting also in the story is how they have been unable to overcome their hates and fears. I like how was the story being organized by situation that shows an image of suffering and agony in the family of the character. The revenge and hatred of the character against the antagonist of the story. I really like also the involvement of discrimination and prejudice situation in the story that the main character shouts for freedom and justice.

The story shows also a positive real view in present situations. Marcos, was the main character in the story and you could feel his hate in the story against the cruelty and tyranny of Don Teong to his family. Marcos has a great reflection of his brave and strong character in the story. Marcos is also a lovable person, to his family and to Anita daughter of Don Teong His anger to Don Teong brought him to do something that really amazed me when I read the story.

I like his character of being smart, wise and intelligent that leads to a creative idea of antagonizing Don Teong. This great ideas of Marcos is to Dressed as Don Teong and do something slavery in one of their carabao in the image of Don Teong so that the carabao will be angry to Don Teong.

Marcos accomplished his idea, Don Teong died because he was butt with the horns of the carabao. It is really a wonderful story, imagine a carabao was involve in the story as a savior. The carabao becomes Marcos as an instrument of hi8s revenge to Don Teong and it symbolized freedom and justice in the family of Marcos and it used to relive the pain and agony done by Don Teong to them. It is something amazing story that the characters lived without god and died without god.

You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Share this: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public. Name required. By continuing to use this website, you agree to their use.

To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.